چند سری نمونه سوال امتحان میان ترم ریاضی هشتم همراه با پاسخ

چند سری نمونه سوال امتحان پایان ترم ریاضی هشتم همراه با پاسخ




گام به گام ریاضی هشتم فصل 1 (اعداد صحیح)

گام به گام ریاضی هشتم فصل 2 (اعداد طبیعی)

گام به گام ریاضی هشتم فصل 3 (چند ضلعی ها)

گام به گام ریاضی هشتم فصل 4 (معادله)

گام به گام ریاضی هشتم فصل 5 (بردار)

گام به گام ریاضی هشتم فصل 6 (مثلث)

گام به گام ریاضی هشتم فصل 7 (توان و جذر)

گام به گام ریاضی هشتم فصل 8 (آمار و احتمال)

گام به گام ریاضی هشتم فصل 9 (دایره ها)



تاريخ : جمعه 29 دی 1396برچسب:ریاضی,هشتم,درسنامه,دانلود,آموزش, | 21:34 | نویسنده : شیرین زارع

درسنامه فصل نهم ریاضی هشتم



تاريخ : جمعه 29 دی 1396برچسب:ریاضی,هشتم,درسنامه,دانلود,آموزش, | 21:32 | نویسنده : شیرین زارع

درسنامه فصل هشتم ریاضی هشتم



تاريخ : جمعه 29 دی 1396برچسب:ریاضی,هشتم,درسنامه,دانلود,آموزش, | 21:31 | نویسنده : شیرین زارع

درسنامه فصل هفتم ریاضی هشتم



تاريخ : جمعه 29 دی 1396برچسب:ریاضی,هشتم,درسنامه,دانلود,آموزش, | 21:28 | نویسنده : شیرین زارع

درسنامه فصل ششم ریاضی هشتم



تاريخ : جمعه 29 دی 1396برچسب:ریاضی,هشتم,درسنامه,دانلود,آموزش, | 21:27 | نویسنده : شیرین زارع

درسنامه فصل پنجم ریاضی هشتم



تاريخ : جمعه 29 دی 1396برچسب:ریاضی,هشتم,درسنامه,دانلود,آموزش, | 21:25 | نویسنده : شیرین زارع

درسنامه فصل چهارم ریاضی هشتم



تاريخ : جمعه 29 دی 1396برچسب:ریاضی,هشتم,درسنامه,دانلود,آموزش, | 21:24 | نویسنده : شیرین زارع

درسنامه فصل سوم ریاضی هشتم

 

 



تاريخ : جمعه 29 دی 1396برچسب:ریاضی,هشتم,درسنامه,دانلود,آموزش, | 21:22 | نویسنده : شیرین زارع

درسنامه فصل دوم ریاضی هشتم

 

 



تاريخ : جمعه 29 دی 1396برچسب:ریاضی,هشتم,درسنامه,دانلود,آموزش, | 21:17 | نویسنده : شیرین زارع

درسنامه فصل اول ریاضی هشتم

 

فصل اول خیلی سبز ریاضی هشتم



تاريخ : جمعه 29 دی 1396برچسب:, | 19:14 | نویسنده : شیرین زارع

کتاب ریاضی هشتم

لینک دانلود